Изберете страница
1
2
3
5
4
1 2 3 5 4

ЖИЛИЩНА СГРАДА

ул.Волга 23, гр.Пловдив

 

Фаза: Технически проект

 

 ЗП  = 137 м² 
РЗП = 423 м² 
Проектирана – 2010г.