Изберете страница

УСЛУГИ

 • ПРОЕКТИРАНЕ НА КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
 • ОБСЛЕДВАНЕ НА СГРАДИ
 • КОНСУЛТАЦИИ, ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ, МЕНАЖИРАНЕ
 • ЗАСНЕМАНЕ И УЗАКОНЯВАНЕ – ТЪРПИМОСТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ
 • КОНСТРУКТИВНИ СТАНОВИЩА
 • АВТОРСКИ НАДЗОР
 • ИНВЕСТИТОРСКИ НАДЗОР
 • НАДЗОР В ПРОЕКТИРАНЕТО
 • НАДЗОР В СТРОИТЕЛСТВОТО
 • ИЗГОТВЯНЕ НА АКТОВЕ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
 • ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ
 • ИЗРАБОТКА НА ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ
 • ИЗРАБОТКА НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

 • СЪВМЕСТНА РАБОТА С МНОГО ПРОЕКТАНТСКИ БЮРА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА КОМПЛЕКСНО ПРОКТИРАНЕ :  

– на къщи, вили, кооперации, хотели, административни, обществени, търговски и промишлени сгради