Изберете страница
1
4
6
7
3
5
2
1 4 6 7 3 5 2

Конструктивни обследвания на сгради и изработка на технически паспорти 

над 150 сгради в цялата страна