Изберете страница
1
3
5
4
6
2
11
9
7
13
8
14
17
15
10
12
21
24
20
19
22
18
16
1 3 5 4 6 2 11 9 7 13 8 14 17 15 10 12 21 24 20 19 22 18 16

ЖИЛИЩНА СГРАДА

кв. „Хр. Смирненски – IV част“,
гр. Пловдив

 

Фаза: Технически проект

 

ЗП  = 1317.6 м² 
РЗП = 10935.4 м² 
Проектирана – 2018г.