Изберете страница
2
1
3
5
11
10
12
15
14
8
7
6
16
20
9
17
18
23
24
024
30
4
21
27
26
19
025
13
31
32
22
25
29
2 1 3 5 11 10 12 15 14 8 7 6 16 20 9 17 18 23 24 024 30 4 21 27 26 19 025 13 31 32 22 25 29

ЖИЛИЩНА СГРАДА 

„Хр. Смирненски – IV част“

гр. Пловдив 

Фаза: Технически проект

ЗП  = 1360 м² 

РЗП = 11895 м² 

Проектирана – 2017г.