Изберете страница
1
002
2
17
7
11
12
5
6
14
0017
10
13
4
20
18
19
15
9
3
16
005
8
1 002 2 17 7 11 12 5 6 14 0017 10 13 4 20 18 19 15 9 3 16 005 8

ЖИЛИЩНА СГРАДА

кв. „Дичо Петров“, гр. Пловдив 

 

Фаза: Технически проект

 

 ЗП  = 983 м² 
РЗП = 9342,7 м² 
Проектирана – 2017г.