Изберете страница
1
6
4
3
5
2
8
010
10
9
7
12
16
13
15
14
11
1 6 4 3 5 2 8 010 10 9 7 12 16 13 15 14 11

ЖИЛИЩНА СГРАДА

кв.”Победа-Марица”, гр.Пловдив

 

Фаза: Технически проект

 

 ЗП  = 746,90  м² 
РЗП = 5900,72  м² 
Проектирана – 2017г.