Изберете страница
1
2
10
11
9
7
5
12
8
4
24
25
13
18
15
6
23
27
17
16
21
14
3
20
22
19
1 2 10 11 9 7 5 12 8 4 24 25 13 18 15 6 23 27 17 16 21 14 3 20 22 19

СКЛАДОВЕ

м.“Гуджуците“, гр. Пловдив

 

Фаза: Технически проект

 

 ЗП  = 8909 м² 
РЗП = 9600 м² 
Проектирани – 2017г.