Изберете страница
1
2
4
3
5
6
7
1 2 4 3 5 6 7

ЖИЛИЩНА СГРАДА

с. Говедаре, общ. Пазарджик

 

Фаза: Технически проект

 

ЗП  = 89 м² 
РЗП = 89 м² 
Проектирана – 2016г.