Изберете страница
1
4
7
3
5
6
2
8
1 4 7 3 5 6 2 8

Преустройство на бивш ресторант „„Кавказ”“ във фитнес „Hammer Gym Center“

Гр.Пловдив

 

Фаза: Конструктивно становище

 

Проектиран – 2019г.