Изберете страница
2
4
1
3
2 4 1 3

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА

с.Табачка, област Русе

 

Проектът е “Преустройство, реконструкция, пристрояване и смяна  на предназначението на съществуваща масивна триетажна сграда – бившо училище в дом за стари хора”