Изберете страница
1
2
6
5
4
3
1 2 6 5 4 3

РЕСТОРАНт

гр.Пловдив

 

Фаза: Технически проект

 

 ЗП  = 200 м²
РЗП = 200 м²
Проектирана – 2017г.