Изберете страница
1
2
3
4
1 2 3 4

ЖИЛИЩНА СГРАДА

гр. Враца

 

Фаза: Технически проект

 

 ЗП  = 125 м² 
РЗП = 391 м² 
Проектирана – 2017г.