Изберете страница
1
10
2
14
4
5
6
12
3
7
13
8
9
11
1 10 2 14 4 5 6 12 3 7 13 8 9 11

Преустройство на бивш хотел „Странджа“ в „Ай Хотел“

кк Слънчев Бряг

 

Фаза: Технически проект

 

Проектиран – 2017г.